مقایس عزت نفس کوپر اسمیت (روانشناسی و روانپزشکی)

دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 5
حجم فایل 16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عملكرد تحصیلی ، یكی از مسائل مهمی است كه موضوعات تحقیقی زیادی را به خود اختصاص داده است . از جمله نیازمندیهایی كه باعث می شود انسان از استعدادش به طور كمال و تمام استفاده نماید اعتماد به نفس است كه یك موضوع تحقیقی مهم می باشد و فكر پژوهشگران زیادی را به خود مشغول ساخته است . هدف از تحقیق ، بررسی رابطه اعتماد به نفس با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانی شهر یزد می باشد و اهداف فرعی شامل همبستگی میانگین اعتماد به نفس با معدل ترم قبل این دانش آموزان ، تحصیلات پدر و مادر ، بعد خانوار وضعیت اجتماعی آنها می باشد . 150 دانش آموز دختر سال سوم دبیرستانی شهر یزد به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات پرسشنامه و تست اعتماد به نفس كوپر ـ اسمیت جمع آوری شد و سپس مورد تحلیل قرار گرفت . 16% از آنها تحصیلات پدر در حد بی سواد ، خواندن و نوشتن بود كه میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 4/27 بدست آمد . 6/26 % تحصیلات پدرشان در حد ابتدایی بود كه میانگین نمره اعتماد به نفس 1/29 شد . 6/24% تحصیلات پدرشان در حد راهنمایی بود كه میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 12/37 شد . 26% تحصیلات پدرشان متوسطه ، دیپلم بود كه میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 15/42 و در نهایت با تحصیلات پدر دانشگاهی ، میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 8/43 به دست آمد . در مورد تحصیلات مادر ، 3/15% با تحصیلات مادر در حد بی سواد ، خواندن و نوشتن میانگین نمره اعتماد به نفس 21/27 ، 3/31% با تحصیلات مادر در حد ابتدایی ، میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 89/30 ، 26% با تحصیلات مادر در حد راهنمایی ، میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 46/37% ، 3/21% با تحصیلات مادر در حد متوسطه و دیپلم ، میانگین نمره اعتماد به نفس 34/41، 6% با تحصیلات مادر در حد دانشگاهی ، میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 22/45% بود. در مورد بعد خانوار ، 3/23% در گروه 1 جای داشتند كه میانگین نمره اعتماد به نفس 25/38 بود و 3/29% در گروه 2 جای داشتند كه میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 15/36% بود . 24% در گروه 3 جای داشتند كه میانگین نمره اعتماد به نفس 66/36 و 3/23 در گروه 4 جای داشتند كه میانگین نمره اعتماد به نفس آنها 11/29 بود . در مورد كلاس اجتماعی نیز 24% در كلاس اجتماعی 3 قرار داشتند كه میانگین نمره اعتماد به نفس 33/29 شد و 56% در كلاس اجتماعی 2 قرار داشتند كه میانگین نمره اعتماد به نفس 92/34 شد و 20% در كلاس اجتماعی 1 قرار داشتند كه میانگین نمره اعتماد به نفس 63/42 داشتند . در مورد متغیرهایی كه به عنوان اهداف فرعی در نظر گرفته شده بود در هر چهار مورد شامل تحصیلات پدر و مادر ، كلاس اجتماعی و بعد خانوار با اعتماد به نفس و موفقیت تحصیلی ، رابطه مثبت و معنی داری حاصل شد .

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *