پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل (مدیریت)

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 32
حجم فایل 165 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل

 

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ,ایمنی شغلی,تأثیر رضایت بر بهره وری,افزایش,آثار رضایتمندی شغلی ,افزایش بهره وری كاركنان ,تاثیر رضایت شغلی در بهره وری,پایان نامه بهره‌ وری كاركنان ,پایان نامه رضایتمندی شغلی,افزایش بهره‌ وری كاركنان ,تاثیر رضایت کارکنان در بهره وری,افزایش بهره وری,بهره وری کارکنان

 

بیان مسئله

یكی از مفاهیم روانشناختی كه اخیراً توسط دانشمندان علوم تربیتی مطرح گردیده است، حمایت اجتماعی می‌باشد. این موضوع نیز یكی از نیازهای اساسی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. انسان‌های اولیه در اكثر دوران تاریخ خود احتمالاً در دسته‌ها و گروه‌های كوچك زندگی می‌كردند و به دنبال یافتن غذا بودند و در مواقعی در معرض خطر حمله موجودات درنده قرار می‌گرفتند. به عقیده بالبی(1982، نقل از شریفی درآمدی،1381: 85) در طول تاریخ بشری در صورت كمك اطرافیان، انسان‌ها به بهترین وجه قادر به رویارویی با بحران‌ها و روبرو شدن با خطرات بوده‌اند. بدین‌گونه در طبیعت ما نیاز به دلبستگی‌های نزدیك استقرار یافته است تا بتوانیم از حمایت خانواده و اطرافیان برخوردار گردیم.  آنگونه كه از تعاریف مختلف حمایت اجتماعی استنباط می‌شود، آن عبارت است از میزان ادراك فرد از این كه مورد توجه و علاقه دیگران بوده، از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشكل شود به او یاری می‌رسانند. بنا به تعریف، حمایت اجتماعی شامل دو بعد اساسی است، یكی جنبه ذهنی كه نشان دهنده تصورات و ادراكات فرد از حمایت‌های اطرافیان است، و دیگری جنبه واقعی(عینی) است كه عبارتست از میزان مساعدت‌ها و كمك‌های واقعی ارائه شده به فرد(بیابانگرد، 1383: 57). منابع حمایت اجتماعی فراهم شده برای فرد نیز متنوع هستند. در این طیف گسترده، حمایت گروه‌هایی از قبیل خانواده، گروه همسالان، دوستان، خویشاوندان، مغازه‌دار محله، معلمان، همكاران، و سایرین قرار دارند. برخی از این گروه‌ها به طور رسمی و برخی دیگر به صورت غیررسمی تأمین‌كننده حمایت اجتماعی برای فرد هستند. از سوی دیگر منظور از رضایت شغلی، نوع نگرش كلی فرد دربارة شغلش است. كسی كه رضایت شغلی او بالا باشد، نسبت به شغل خود نگرشی مثبت دارد و برعكس كسی كه از كار خود راضی نیست، نگرش منفی نسبت به كار خود دارد. در متون علمی، مفهوم رضایت شغلی به دو شكل مورد بررسی قرار گرفته ‌است: هم به‌عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم‌ به‌عنوان متغیر مستقل (یعنی اثر‌گذار بر عوامل دیگر). وقتی رضایت شغلی را به‌عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم، این سؤال مطرح است كه چه عواملی رضایت شغلی را تعیین می‌كنند؟  از طرفی، بررسی نظریه‌های صاحبنظران علوم روانشناسی فردی و مدیریت منابع انسانی دربارة رضایت شغلی (همچون «نظریة سلسله‌مراتب نیازهای مازلو»، «نظریة دو عاملی بهداشت- انگیزش» «هرزبرگ»، «نظریة X و Y» «مك‌گرگور»، «نظریة نیازهای سه‌گانة» «مك‌كللند»، «نظریة برابری»، و نظایر آن‌ها) نیز نشان‌ می‌دهد كه رضایت شغلی مفهومی چندبعدی‌ است و با عوامل متعددی ارتباط دارد. به‌عبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعه‌ای از عوامل حاصل خواهد شد؛ این عوامل در پنج دسته قرار می‌گیرند: ماهیت و شرایط كار، حقوق و دستمزد، فرصت‌های موجود برای پیشرفت و ارتقای شغلی، نحوة سرپرستی، و روابط با همكاران (ازكمپ، 1381؛ هومن، 1381؛ حریری، 1381). لازم به توضیح است كه؛ حمایت اجتماعی در دسته پنجم قرار می‌گیرد. مطالعات پژوهشی نشان داده است افرادی که از سیستم حمایت اجتماعی خوبی برخوردارند، نسبت به زندگی خود خوشبین‌ترند. مطالعات دیگر نیز نشان داده است که این افراد در غلبه برافسردگی و سازگاری شغلی و در نهایت رضایت شغلی بالا موفق‌ترند(آلن و ایوانز 1993).

بهره وری موضوعی است که در سرلوحه فعالیتهای صنعتی وسازمانی بوده، روانشناسان متخصص دراین رشته تلاش می‌کنند متغیرهای عمده بهره‌وری را شناسایی کرده مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند. ازجمله عوامل مؤثر در بهره‌وری، عامل نیروی انسانی شاغل در سازمانهاست که امروزه بعنوان سرمایه‌های اصلی هرسازمان محسوب می‌شوند. در این راستا تلاش و کوشش سازمانها از سویی جذب توانمندترین و کارآمدترین نیروها و از سوی دیگر حفظ و نگهداری چنین نیروهایی است. نیروهای توانمند، با نشلاط و پرانگیزه قادرند بار مسئولیتهای سازمانی را به دوش بکشند و موجبات ترقی و تعالی و توسعه در ابعاد مختلف درون و برون سازمانی را فراهم آورند. تحقیقات فراوانی که در روان شناسی وعلوم رفتاری انجام گرفته نشان داده است که رضایت ازشغل یا عدم رضایت از آن  از جمله عوامل عمده، حائز اهمیت و تأثیرگذار در زمینه بهره‌وری است. این مفهوم اکنون در مباحث رفتار سازمانی جایگاه ارزشمندی را به خود اختصاص داده است. امروزه مشخص شده است که هرچه کارکنان راضی‌تر باشند با انگیزه بیشتری به فعالیتهای روزمره خود می‌پردازند و لذا کارآیی بالاتری داشته بهره‌وری را در سازمان افزایش می‌دهند. عوامل مختلفی می‌تواند بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر بگذارد، شهمیری(1379) دریافت که بین متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، رسته شغلی، نیازهای سطح پایین، نیازهای سطح بالا، تنوع شغلی،کاربردتخصص، ازخودبیگانگی، مشارکت سازمانی و عدالت سازمانی و رضایتمندی شغلی، رابطه‌ای معنی دار وجود دارد. بیگی فرد(1378) در بررسی ارتباط ویژگی شخصیتی سخت‌رویی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در بین کارمندان مراکز توانبخشی بهزیستی شیراز دریافت که بین فرسودگی شغلی و عدم حمایت اجتماعی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بارون وگرین(1990) نیز نشان داده‌اند که فرسودگی شغلی در افراد متأهل کمتر از افراد مجرد است. دلیل احتمالی این امرشاید وجود روابط عاطفی گرم و حمایتهای اجتماعی دربین افراد متاهل برگردد.

فرضیه اصلی:

بین حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1: بین سن و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

2: بین تحصیلات و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

3: بین سابقه کار و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

4: بین نوع شغل و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

5: بین درآمد و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

6: بین علاقه به شغل و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

7: بین ثبات شغلی و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

8: بین تعصب زنان و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

9: بین مشخص بودن وظایف و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

10: بین تنوع کار و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

11: بین ارزش اجتماعی شغل و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

12: بین رضایت از زندگی و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی (مدیریت)

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 34
حجم فایل 159 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی

بررسی رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی(مطالعه موردی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی)

 

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

بیان مسئله

برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار  ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید كه در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

    تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست[1] معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است (طولابی، 1381، 59).

    اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و… می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی[2] به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگی‌‌های درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، 1378).

    جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانكه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :

"امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می‌شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمان‌ها از قبیل: فرهنگ‌ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است".

بدون شك نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در كتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراكز آموزش عالی معتقد است كه این مراكز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افكار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افكار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراكز و جو سازمانی حاكم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حكایت از توسعه (افزایش) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .

   بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی(مطالعه موردی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی) می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و دانشگاه ها صورت می پذیرد.  

 


[1] . Lee Perston and jams Post

[2]. Organizational climate

 

 

 

فرضیه اصلی:

بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی(مطالعه موردی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی)رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1ـ بین مؤلفه‌های جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

2ـ بین جو سازمانی باز و میزان تمایل كاركنان به مشاركت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی رابطه ا‌ی معنی‌‌دار وجود دارد.

3ـ بین همبستگی مشاهده شده میان دو متغیر جو سازمانی و میزان تمایل كاركنان به مشاركت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان (روانشناسی و علوم تربیتی)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 27
حجم فایل 166 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی  و فرسودگی شغلی کارکنان

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی  و فرسودگی شغلی کارکنان

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

بیان مسئله

امروزه نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان، با مسائل و مشکلات عدیده ای روبروست و کارشناسان مدیریت و روان شناسان سازمانی می توانند با توجه به عوامل موثر در افزایش یا کاهش کارایی انسان، بر تاثیر عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل منفی بکاهند(آذری و داودیان طلب،13:1390). یکی از عمده ترین مسائل شغلی که معمولاً به شکل واکنش در برابر تنیدگی های شغلی و سازمانی در میان کارکنان دیده می شود پدیده فرسودگی شغلی است. این پدیده از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این معضل علاوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی، عوارض روانی متعددی نیز به همراه داشته است.فرسودگی شغلی به عنوان حالت روان شناختی تعریف می شود که از سطوح بالای استرس های طولانی مدت در زندگی شغلی ناشی می شود (بحری بیناباج و همکاران،2007).

فرسودگی یک سندرم جسمانی و روانی به همراه خستگی است که منجر به رفتار و نگرش منفی نسبت به خود،کار و مددجویان، کار غیر مولد و غیبت از کار، کج خلقی و عدم رضایت شغلی می گردد(وینبرگ،2000).

كاركنان امروزه با افزایش مداوم وظایف شغلی در محل كار روبرو هستند. این در حالی است كه اوقات بیشتری را صرف كار می كنند و این موجب وارد آمدن فشار بیش از اندازه بر آنان می شود و کارکنان دامداریها و  تعاونی های مرتبط استان قزوین نیز از این امر استثنا نیستند. امروزه انتظارات از كاركنان در درون و بیرون این سیستم بسیار زیادشده است و آن ها دائماً تحت فشار كاری هستند. این فشار احتمالاً آنان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار مى دهد، سلامت و آسایش شخصی آنان را به خطر می اندازد، آنان را دچار استرس )فشار روانی ( می كند و در اثر فشارهایی كه بر آنان وارد می شود، پس از مدتی از توان و انرژی اولیه این نیروی مهم كاسته می شود و به همین خاطر ممكن است از كارایی و اثربخشی آن ها نیز كاسته شود. این استرس اگر ادامه داشته باشد، موجبات واماندگی و فرسودگی آنان را به وجود می آورد )مورهد و گریفین، 1382 ،ص 165).

امروزه فشارهای عصبی به عنوان مهمترین عامل بوجود آورنده امراض روحی، جسمی و رفتاری انسانها توجه دانشمندان را به خود معطوف نموده است و این فشارها نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات جسمی و روحی انسانها ایفا می کند. اثرات زیانبار فشارهای عصبی همچنین تأثیر بسزایی بر عملکرد مدیران و کارکنان دارد. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد، بین فشارهای روانی و فرسودگی شغلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید می آید. فشارهای روانی وقتی رخ می دهد كه بین مطالبات و خواسته های محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آن ها تعادل وجود نداشته باشد. هر چه مطالبات و خواسته های محیطی افزایش یابد و فرد توانایی لازم برای پاسخ دادن به آنها را نداشته باشد فشار روانی برخاسته از آن سبب بروز فرسودگی شغلی در وی می شود. از آنجا كه فرسودگی شغلی نیز موجب كاهش كیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان و ارباب رجوع و به دنبال آن نارضایتی از خدمات می شود، شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقاء بهداشت روانی افراد و افزایش سطح كیفیت خدمات ارایه شده، نقش بسزایی خواهد داشت.    تحلیل رفتگی شغلی ناشی از تنیدگی و فشارهای عصبی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی است و مادامی که این استرس از میان برداشته نشود همچنان ادامه خواهد داشت(شرمان،2004).

تحلیل رفتگی شغلی کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا است و سندرمی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خودپنداره منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه می گردد(مسلش و جکسون،1986)

فشارهای شغلی در جهت سازگاری با تقاضاهای شغلی امری اجتناب ناپذیر است، اگرچه این فشارهای فزاینده ممکن است در کوتاه مدت قابل تحمل باشد اما در دراز مدت مقاومت بدنی و  روان شناختی آدمیان تحلیل رفته، در نهایت به فرسودگی منتهی می شود بر همین اساس پژوهش های متعدد نشان از اثر سوء فشارهای شغلی و فرسودگی شغلی بر سلامت عمومی افراد و تأثیرپذیری از آن دارد(بیرامی و همکاران،1390).

عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سلامت یا بیماری افراد شاغل در ارتباطند. بنابراین توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است(امیری، اسدی و دلبری راغب،1389:38).

در سال­های اخیر، روانشناسان نسبت به مطالعه و تحقیق در مورد فرسودگی شغلی علاقه­مند شده­اند و پژوهش­های متعددی را در این زمینه انجام داده­اند. فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی مربوط به شغل و محیط کار توأم شده است. به عبارت دیگر، فرسودگی شغلی پاسخی تأخیری به عوامل استرس­زای مزمن و هیجانی و بین فردی در مشاغل است.

اختلال فرسودگی شغلی در میان انواع مشاغل کمک­رسان و یاری­دهنده نظیر مشاوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران و امثال اینها بیشتر مشاهده می­شود.

پینز و اندرسون (1998) فرسودگی شغلی را تخریب تدریجی روحیه و اشتیاق در نتیجه­گیریهای روزانه و استرس­های مزمنی که در کار و زندگی روزمره دیده می­شود، تعریف کرده­اند.

در سازمانها عوامل مختلفی تولید استرس می­کنند که عمده­ترین آنها شامل نوع شغل، تعارض در نقش، سردرگمی در نقش، فشار کاری بیش از حد، فقدان حمایت اجتماعی و تغییرات سازمانی می­شود.

وجود نگرش­های منفی نسبت به خود، شغل، سازمان و به­ طورکلی نسبت به زندگی­ نشان­دهنده فرسودگی­های نگرشی هستند و درنهایت اینکه اغلب مبتلایان، احساس پایین بودن پیشرفت شخصی را گزارش می­دهند. در مجموع فرسودگی شغلی را می­توان عنوان یک سندرم فرسودگی عاطفی، فیزیکی و ذهنی که توأم با احساس پایین بودن عزت نفس، احساس پایین بودن خودارزشمندی و ناشی از حضور استرس­های شدید طولانی مدت تعریف کرد. (بارون و گرین برگ، 1990)

فرضیه اصلی:

بین تیپ شخصی (B,A) و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1-بین تیپ های شخصیتی و استرس شغلی با سلامت روان رابطه وجود دارد.

2تیپ های شخصیتی (A-B) سلامت روان را پیش بینی می کند.

  1. محیط فیزیکی و دوگانگی نقش سلامت روان را پیش بینی می کند.

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خواص میوه ها و گیاهان دارویی (تغذیه)

دسته بندی تغذیه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 47
حجم فایل 50 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خواص میوه  ها و گیاهان دارویی

 

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی ماده ی مؤثره‌است. این ماده که کمتر از۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده‌است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده  موثره آنها انجام می‌گیرد.

 

 

کلم

كلم به علت داشتن آهك زیاد، ارسنیك و ید، یكی از غذاهای بسیار مفید برای درمان سستی استخوان، سل و كم خونی است.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی؛ مداومت در خوردن كلم، باعث از بین رفتن سنگ های ادراری و تناسلی خواهد شد.

كلم، رخسار را جلا می دهد و نیكو می سازد. كلم خواب آور بسیار خوبی است.

كلم، حركت كودكان نو پا را آسان می گرداند. مصرف كلم، صدا را صاف می كند ….

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مفاهیم کارآفرینی (سایر گروه ها)

دسته بندی سایر گروه ها
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 9
حجم فایل 12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 كارآفرینان از عوامل ضروری تغییر در یك اقتصاد مبتنی بر بازارند، آنها امكان استفاده موثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دادوستد بین بخشهای مختلف با امكانات واولویتهای متفاوت را تسهیل می سازند.                                                             همچنین رفتار كارآفرینانه ، عامل شتاب دهنده تولید، انتشار و كاربرد ایده های نوآورانه است و در جوامع دستخوش تغییرات سریع اقتصادی نیز، كارآفرینی تاثیرات زیانبار اجتماعی را ازطریق ایجاد فرصتهای شغلی تعدیل می بخشد.                                         

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروژه اشتغالزایی (سایر گروه ها)

دسته بندی سایر گروه ها
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 9
حجم فایل 10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه

 

در منطعه مشکین شهر در استان اردبیل نزدیک به 50 دانش آموز از انجمن یاری کمک هزینه آموزشی دریافت می کنند.. این کودکان  وابسته به خانواده های بسیار تهیدست منطقه می باشند که تعدادی از آنها نه پدر دارند و نه مادر و تعدادی دیگر یا مادر ندارند و یا پدر. کمک هرینه آموزشی انجمن یاری اگرچه تا حدودی به این کودکان برای آموزش یاری می رساند و لی با توجه به افزایش بی رویه قیمتها کمک انجمن روز به بروز از ارزش کمتری برخواردار می شود و زندگی بیش از بیش برای این خانواده ها دشوار می شود. رابط های انجمن در مشکین شهر از فعالترین و مسئول ترین رابط های انجمن می باشند. آنها با تلاش فراوان از طریق تماس با افراد ی که امکان کمک دارند برای این کودکان و خانواده اشان پوشاک و مواد غذایی تهیه می کنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چشم انداز و رویکرد های استراتژیک دپارتمان (سایر گروه ها)

دسته بندی سایر گروه ها
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 36
حجم فایل 32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

در پی تصویب سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ( افق 1404 ) و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در آذرماه 1382 و تاکید معظم له برتحقق چشم انداز به مدد جنبش نرم افزاری تولید علم و محتوای فارسی ، که راهبردها و راهکارهای اجرائی آن در قانون برنامه چهارم توسعه متجلی است ، دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران ( دارای پروانه اعتباری creative commons ) به منظور طراحی و اجرای پروژه ملی حقوق الکترونیک در سال 1384 با هدف مشارکت در تحقق بنیان های حقوقی مطروح در دو سند اخیر الذکر ، به مثابه یک سامانه مجازی ، در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران به ثبت رسید.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ICT چه تأ ثیری بر معلم وروش تدریس او دارد (سایر گروه ها)

دسته بندی سایر گروه ها
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 86
حجم فایل 68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

ICT چه تأ ثیری بر معلم وروش تدریس او دارد؟معلم چگونه تغییرمی کند؟

 

ICT یکی از عوامل تغییر در کلاس درس است که ویژگی مهمی دارد و آن ، این که هم عاملی برای ایجاد تغییرات و هم ابزاری تغییر دهنده است.

ظهور و پیدایش جامعه ای اطلاعاتی ، بسیاری از فرضیه های ما را در زمینه ی آموزش با پرسش های اساسی روبه رو ساخته است. فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات ، دنیایی را که در آن زندگی می کنیم و روشهای یادگیری چگونه زیستن را تغییر داده اند . ICT ،منبعی برای تولید دانش ، بستری برای انتقال محتوا و ابزاری برای تعامل وملاحثات یاددهی –  یادگیری می باشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش(فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) (مدیریت)

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 21
حجم فایل 433 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پاورپوینت ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش(فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

دسته: مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهاردهم این کتاب باعنوان«ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش » می باشد که در 21 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده است و می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار-کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد؛ بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

ارزیابی عملكرد و انگیزش

شاخص های ارزیابی

چه کسانی عملکرد را ارزیابی می کنند

شیوه های ارزیابی عملكرد

مسائل بالقوه ارزیابی عملكرد

راههای جلوگیری از خطاهای ارزیابی

ارزیابی عملكرد تیم

ارزیابی عملكرد در سطح جهانی

سیستم پاداش(عوامل تعیین کننده پاداش)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سمینارامنیت در رایانش ابری (کامپیوتر و IT)

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 78
حجم فایل 63 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سمینارامنیت در رایانش ابری

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc

رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

همراه پاورپوینت ارائه با 26اسلاید

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

 

 

چکیده

امروزه پردازش ابری یکی از پر بحث ترین موضوعات در فناوری اطلاعات است. معماری مبتنی بر سرویس چند مستاجره آن، امکان ارایه زیر ساخت، پلت فرم و/یا نرم افزار به عنوان سرویس را به چندین مشتری بر حسب تقاضا فراهم می کند. مشتریان سرویس ها را بر اساس نیاز اجاره می کنند و هزینه آنچه استفاده کرده اند را پرداخت می کنند و این امر پردازش ابری را از دید هزینه برای سازمان ها جذاب می کند. انواع متفاوتی از ابر وجود دارد که رایج ترین آنها عمومی، خصوصی، گروهی و ترکیبی هستند.

یکی از فاکتورهای مهم در اتخاذ  تصمیم  مهاجرت به فضای ابر، مسأله امنیت است. سازمان باید در کنار شناخت فرصتهای بی بدیل استفاده از فضای ابر درک مناسبی نیز از تهدیدهای امنیتی و مخاطرات جدید ناشی از آن داشته باشد. به طور طبیعی امنیت را در سه وجه حفظ محرمانگی، صحت و دسترسپذیری دادهها تعریف میکنیم و از این منظر تفاوتی میان محاسبات ابری با مدلهای دیگر محاسبات وجود ندارد. 

هر کدام از مدل های ابر دارای مزایا و ریسک های خاص خود است. نگرانی های امنیتی در پردازش ابر از محدوده امنیت داده و جلوگیری از دست رفتن یا نشت داده تا چالش های قوانین سایبری گسترده است.

این تحقیق نگرانی های امنیتی برجسته در پردازش ابری، با توجه ویژه به محافظت از اطلاعات، استراتژی های قابل استفاده برای ارزیابی تأمین کنندگان سرویس ابری و طراحی، توسعه و استقرار کاربردهایی که در ابر عمل می کنند را بررسی می کند. همچنین این تحقیق در مورد گام های مورد نیاز برای رسیدن به پردازش ابری امن راهنمایی هایی ارائه خواهد کرد.

کلید واژه: رایانش ابری ، محاسبات ابری ، Cloud Computing ، تكنولوژی ابری ، امنیت رایانش ابری

انگیزه و علت انتخاب موضوع سمینار

سیر تکاملی محاسبات به گونه ای است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان صنعت همگانی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. رایانش ابری از دید فرآهم کنندگان منابع زیرساخت، می¬تواند با کمک ماشین های مجازی شبکه شده، به عنوان یک روش جدید برای ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده و مراکز پردازش فوق سریع، مورد استفاده قرارگیرد تا بتوانند یک زیرساخت قابل انعطاف برای ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره سازی در اختیار داشته باشند.

حال با فرض داشتن چنین منابع و زیرساخت قابل انعطافی رویکردهای مختلفی وجود دارد. رویکرد اول مربوط به حل مسئله در ابر است که با دو نوع مسئله مواجه هستیم. اینکه چگونه این منابع را برای حل مسائل و اجرای کاربردهای مختلف بکار بگیریم در لایه های مختلف ارایه سرویس در مراکز داده مطرح می شود و اینکه چگونه حداکثر کارآیی و سرعت در اجرای مسائل بدست آید تحت عنوان محاسبات فوق سریع و محاسبات علمی شناخته می شود. رویکرد دوم این است که چگونه این زیرساخت را توسعه و بهبود دهیم که جنبه های مختلف امنیتی، کارآیی، شبکه و… را پوشش می دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل 1-    کلیات تحقیق… 5

1-1-    مقدمه…………. 6

1-2-    بیان مسئله. 7

1-3-    انگیزه و علت انتخاب موضوع سمینار 8

1-4-    اهمیت و ضرورت انجام سمینار 9

1-5-    جنبه های جدید بودن موضوع. 9

1-6-    اهداف سمینار 10

1-7-    کاربردهای تحقیق.. 10

1-8-    كاربران نتایج موضوع سمینار 10

فصل 2-   رایانش ابری و معماری آن.. 12

2-1-    مقدمه……….. 13

2-2-    تعریف رایانش ابری.. 13

2-3-    اصل اساسی در رایانش ابری.. 14

2-4-    مشخصات رایانش ابری.. 16

2-5-    مقایسه رایانش ابری با دیگر رایانش ها 18

2-6-    انواع ابر ها در پردازش ابری.. 19

2-6-1-     ابر عمومی……… 20

2-6-2-     ابر گروهی………. 20

2-6-3-     ابر خصوصی   21

2-6-4-     ابرهیبریدی. 21

2-7-    نقتط قوت و ضعف رایانش ابری.. 22

2-7-1-     کاهش هزینه های سخت افزاری.. 22

2-7-2-     مستقل از سخت‌افزار 23

2-7-3-     کاربرد در رسانه های اجتماعی.. 23

2-47-4-   مطابق با تمایلات مصرف کننده 23

2-7-5-     ظرفیت نامحدود ذخیره سازی.. 24

2-7-6-     بسیج خدمات   24

2-7-7-     نقص و خرابی کمتر. 24

2-7-8-     سازگاری با هر نوع برنامه ای.. 24

2-7-9-     ارتقای نرم‌افزاری سریع و دائم.. 25

2-7-10-   دسترسی جهانی به اسناد. 25

2-8-    معماری پردازش ابری.. 26

2-9-    زیر ساخت های پردازش ابری.. 27

2-9-1-     مجازی سازی.. 27

2-9-2-     پردازش شبکه ای.. 28

2-9-3-     تفاوت های عمده پردازش ابری و پردارش شبکه ای.. 29

2-9-4-     وب  2. 30

2-10-  لایه های تشکیل دهنده ابر. 31

2-10-1-   لایه اول:کاربر  31

2-10-2-   لایه دوم: نرم افزار به عنوان سرویس…. 32

2-10-3-   لایه سوم: بستر به عنوان سرویس…. 33

2-10-4-   لایه چهارم: زیرساخت به عنوان سرویس…. 34

2-10-5-   لایه پنجم:سرور 35

2-11-  نتیجه گیری فصل.. 36

فصل 3-   امنیت در پردازش ابری.. 38

3-1-    مقدمه…………. 39

3-2-    امنیت………… 39

3-3-    ضرورت امنیت… 41

3-4-    تعریف امنیت… 42

3-5-    کنترل امنیت اطلاعات… 42

3-5-1-     کنترل مدیریتی.. 42

3-5-2-     منطقی.. 43

3-5-3-     فیزیکی.. 43

3-5-4-     رمزنگاری……. 43

3-6-    تهدیدات امنیتی خدمات پردازش ابر. 44

3-7-    نگرانی های امنیتی در پردازش ابری.. 44

3-7-1-     در دسترس بودن شبکه. 45

3-7-2-     بقاء ارائه دهنده ابر. 45

3-7-3-     بازیابی و تداوم کسب و  کار 45

3-7-4-     حوادث امنیتی.. 45

3-7-5-     شفاف سازی   45

3-7-6-     از دست دادن کنترل فیزیکی.. 46

3-7-7-     خطرات جدید، آسیب پذیری های جدید. 46

3-8-    استانداردهای امنیت و سیاست در پردازش ابری.. 46

3-9-    سیاست امنیتی در پردازش ابری.. 47

3-10-  استانداردهای امنیتی برای یک ابر. 47

3-11-  مقایسه و ارزیابی تاثیر چالشهای امنیتی بر مزایای رایانش ابری.. 48

3-12-  امنیت ابر 49

3-13-  مسائل مرتبط با امنیت ابر. 51

3-13-1-   الف: حمله به بسته SOAP ( Wrraping Attack ) 53

3-13-2-   ب: حمله از طریق كدهای مخرب ( Malware-Injection) 55

3-13-3-   ج: حمله سیل آسا  ( Flooding Attack ) 55

3-13-4-   د : سرقت اطلاعات (Data Stealing) 56

3-14-  رویکردهای امنیتی ممکن.. 56

3-15-  معرفی یک ساختار امنیتی.. 59

3-16-  نتیجه گیری فصل.. 61

فصل 4-   الگوی امنیت در پردازش ابری.. 62

4-1-    مقدمه……. 63

4-2-    الگوهای امنیت در پردازش ابری.. 63

4-2-1-     دفاع در عمق   63

4-2-2-     استراتژی های دفاع در عمق.. 63

4-2-2-1-  فناوری…………………………. 64

4-2-2-2-  عملیات………………………….. 64

4-2-3-     استراتژی دفاع در عمق.. 65

4-2-3-1-  محدوده حفاظتی………….. 65

4-2-4-     استراتژی دفاع در عمق.. 66

4-2-4-1-  ابزارها و مکانیزم ها……….. 66

4-2-5-     استراتژی دفاع در عمق.. 66

4-2-5-1-  پیاده سازی………………………. 66

4-3-    نتیجه گیری فصل.. 67

فصل 5-   نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 69

5-1-    خلاصه ای از سمینار 70

5-2-    نتیجه گیری.. 71

5-3-    پیشنهادات… 73

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود